پنج شنبه ۱۱ام آذر ۱۴۰۰ - Thursday 2nd December 2021
بازدید رئیس شورا و شهردار از دبستان فضیلت بازدید رئیس شورا و شهردار از دبستان فضیلت
بازدید میدانی شهردار و رئیس شورای اسلامی از روند پروژه کمربند سبز بازدید میدانی شهردار و رئیس شورای اسلامی از روند پروژه کمربند سبز
بازدید مدیر کل آموزش و پرورش استان از مدارس شهر بازدید مدیر کل آموزش و پرورش استان از مدارس شهر
حضور شهردار در نمازجمعه و گردهمایی میقات صالحین به مناسبت هفته بسیج حضور شهردار در نمازجمعه و گردهمایی میقات صالحین به مناسبت هفته بسیج
بازدید رئیس شورا و شهردار از دبستان فضیلت

بازدید رئیس شورا و شهردار از دبستان فضیلت

🔹جناب آقای علی صالحی رئیس شورای اسلامی شهر به اتفاق مهندس اکبری شهردار بیدخون از دبستان دخترانه ف...
بازدید میدانی شهردار و رئیس شورای اسلامی از روند پروژه کمربند سبز

بازدید میدانی شهردار و رئیس شورای اسلامی از روند پروژه کمربند سبز

بازدید مشترک به منظور پیگیری و نظارت بر روند پیشرفت فیزیکی پروژه کمربند سبز ، توسط رئیس شورای اسل...
بازدید مدیر کل آموزش و پرورش استان از مدارس شهر

بازدید مدیر کل آموزش و پرورش استان از مدارس شهر

🔸بازدید مدیر کل آموزش و پرورش استان از مدارس شهر 🔹مدیرکل آموزش و پرورش استان و رئیس اداره آمو...
حضور شهردار در نمازجمعه و گردهمایی میقات صالحین به مناسبت هفته بسیج

حضور شهردار در نمازجمعه و گردهمایی میقات صالحین به مناسبت هفته بسیج

🔹مهندس اکبری شهردار بیدخون به همراه پرسنل شهرداری در نماز عبادی و سیاسی جمعه و گردهمایی میقات صا...

بازدید رئیس شورا و شهردار از دبستان فضیلت

🔹جناب آقای علی صالحی رئیس شورای اسلامی شهر به اتفاق مهندس اکبری شهردار بیدخون از دبستان دخترانه ف...

بازدید میدانی شهردار و رئیس شورای اسلامی از روند پروژه کمربند سبز

بازدید مشترک به منظور پیگیری و نظارت بر روند پیشرفت فیزیکی پروژه کمربند سبز ، توسط رئیس شورای اسل...

بازدید مدیر کل آموزش و پرورش استان از مدارس شهر

🔸بازدید مدیر کل آموزش و پرورش استان از مدارس شهر 🔹مدیرکل آموزش و پرورش استان و رئیس اداره آموزش و...

حضور شهردار در نمازجمعه و گردهمایی میقات صالحین به مناسبت هفته بسیج

🔹مهندس اکبری شهردار بیدخون به همراه پرسنل شهرداری در نماز عبادی و سیاسی جمعه و گردهمایی میقات صال...

همایش پیاده روی خانوادگی به مناسبت هفته بسیج در بیدخون برگزار شد

🔹صبح امروز جمعه به مناسبت هفته بسیج همایش پیاده روی بزرگی با حضور خانواده ها و بسیجیان در شهر بید...

رئیس شورای اسلامی شهر بیدخون

پست الکترونیک :a.azarbayjani@council.isfahan.irوبلاگ :تحصیلات :

اصغر آذربایجانی ۲

پست الکترونیک :a.azarbayjani@council.isfahan.irوبلاگ :تحصیلات :

منشی شورای اسلامی شهر بیدخون

پست الکترونیک :a.azarbayjani@council.isfahan.irوبلاگ :تحصیلات :

اصغر آذربایجانی ۴

پست الکترونیک :a.azarbayjani@council.isfahan.irوبلاگ :تحصیلات :

اصغر آذربایجانی ۵

پست الکترونیک :a.azarbayjani@council.isfahan.irوبلاگ :تحصیلات :

بازدید رئیس شورا و شهردار از دبستان فضیلت

🔹جناب آقای علی صالحی رئیس شورای اسلامی شهر به اتفاق مهندس اکبری شهردار بیدخون از دبستان دخترانه ف...

بازدید میدانی شهردار و رئیس شورای اسلامی از روند پروژه کمربند سبز

بازدید مشترک به منظور پیگیری و نظارت بر روند پیشرفت فیزیکی پروژه کمربند سبز ، توسط رئیس شورای اسل...

بازدید مدیر کل آموزش و پرورش استان از مدارس شهر

🔸بازدید مدیر کل آموزش و پرورش استان از مدارس شهر 🔹مدیرکل آموزش و پرورش استان و رئیس اداره آموزش و...

حضور شهردار در نمازجمعه و گردهمایی میقات صالحین به مناسبت هفته بسیج

🔹مهندس اکبری شهردار بیدخون به همراه پرسنل شهرداری در نماز عبادی و سیاسی جمعه و گردهمایی میقات صال...

همایش پیاده روی خانوادگی به مناسبت هفته بسیج در بیدخون برگزار شد

🔹صبح امروز جمعه به مناسبت هفته بسیج همایش پیاده روی بزرگی با حضور خانواده ها و بسیجیان در شهر بید...

بازدید رئیس شورا و شهردار از دبستان فضیلت

🔹جناب آقای علی صالحی رئیس شورای اسلامی شهر به اتفاق مهندس اکبری شهردار بیدخون از دبستان دخترانه ف...

بازدید میدانی شهردار و رئیس شورای اسلامی از روند پروژه کمربند سبز

بازدید مشترک به منظور پیگیری و نظارت بر روند پیشرفت فیزیکی پروژه کمربند سبز ، توسط رئیس شورای اسل...

بازدید مدیر کل آموزش و پرورش استان از مدارس شهر

🔸بازدید مدیر کل آموزش و پرورش استان از مدارس شهر 🔹مدیرکل آموزش و پرورش استان و رئیس اداره آموزش و...

حضور شهردار در نمازجمعه و گردهمایی میقات صالحین به مناسبت هفته بسیج

🔹مهندس اکبری شهردار بیدخون به همراه پرسنل شهرداری در نماز عبادی و سیاسی جمعه و گردهمایی میقات صال...

همایش پیاده روی خانوادگی به مناسبت هفته بسیج در بیدخون برگزار شد

🔹صبح امروز جمعه به مناسبت هفته بسیج همایش پیاده روی بزرگی با حضور خانواده ها و بسیجیان در شهر بید...

بازدید رئیس شورا و شهردار از دبستان فضیلت

🔹جناب آقای علی صالحی رئیس شورای اسلامی شهر به اتفاق مهندس اکبری شهردار بیدخون از دبستان دخترانه ف...

بازدید میدانی شهردار و رئیس شورای اسلامی از روند پروژه کمربند سبز

بازدید مشترک به منظور پیگیری و نظارت بر روند پیشرفت فیزیکی پروژه کمربند سبز ، توسط رئیس شورای اسل...

بازدید مدیر کل آموزش و پرورش استان از مدارس شهر

🔸بازدید مدیر کل آموزش و پرورش استان از مدارس شهر 🔹مدیرکل آموزش و پرورش استان و رئیس اداره آموزش و...

حضور شهردار در نمازجمعه و گردهمایی میقات صالحین به مناسبت هفته بسیج

🔹مهندس اکبری شهردار بیدخون به همراه پرسنل شهرداری در نماز عبادی و سیاسی جمعه و گردهمایی میقات صال...

همایش پیاده روی خانوادگی به مناسبت هفته بسیج در بیدخون برگزار شد

🔹صبح امروز جمعه به مناسبت هفته بسیج همایش پیاده روی بزرگی با حضور خانواده ها و بسیجیان در شهر بید...

بازدید رئیس شورا و شهردار از دبستان فضیلت

🔹جناب آقای علی صالحی رئیس شورای اسلامی شهر به اتفاق مهندس اکبری شهردار بیدخون از دبستان دخترانه ف...

بازدید میدانی شهردار و رئیس شورای اسلامی از روند پروژه کمربند سبز

بازدید مشترک به منظور پیگیری و نظارت بر روند پیشرفت فیزیکی پروژه کمربند سبز ، توسط رئیس شورای اسل...

بازدید مدیر کل آموزش و پرورش استان از مدارس شهر

🔸بازدید مدیر کل آموزش و پرورش استان از مدارس شهر 🔹مدیرکل آموزش و پرورش استان و رئیس اداره آموزش و...

حضور شهردار در نمازجمعه و گردهمایی میقات صالحین به مناسبت هفته بسیج

🔹مهندس اکبری شهردار بیدخون به همراه پرسنل شهرداری در نماز عبادی و سیاسی جمعه و گردهمایی میقات صال...

همایش پیاده روی خانوادگی به مناسبت هفته بسیج در بیدخون برگزار شد

🔹صبح امروز جمعه به مناسبت هفته بسیج همایش پیاده روی بزرگی با حضور خانواده ها و بسیجیان در شهر بید...
tecnopolis.org contenteddesigns.org two-fifteen.net yanhongkeji.com sexenvideo.com puul.net blonde milf

پل های ارتباطی شما با شهرداری

سامانه پیام کوتاه : 5000222722

شماره تماس : 37362505-077

آدرس : بلوار شهید سلیمانی شهرداری بیدخون

Template Design:Dima Group