دوشنبه ۲۶ام مهر ۱۴۰۰ - Monday 18th October 2021
دومین جلسه کمیسیون عمران شهرداری بیدخون برگزار شد. دومین جلسه کمیسیون عمران شهرداری بیدخون برگزار شد.
نشست مشترک مهندس اکبری با مدیریت های گاز و برق شهرستان نشست مشترک مهندس اکبری با مدیریت های گاز و برق شهرستان
بازدید مشترک شهردار، فرمانده کلانتری و رئیس مرکز جامع سلامت از معضلات بهداشتی سطح شهر بازدید مشترک شهردار، فرمانده کلانتری و رئیس مرکز جامع سلامت از معضل...
به مناسبت هفته نیروی انتظامی دیدار شهردار و رئیس شورای اسلامی با فرمانده و پرسنل کلانتری بیدخون به مناسبت هفته نیروی انتظامی دیدار شهردار و رئیس شورای اسلامی با فر...
دومین جلسه کمیسیون عمران شهرداری بیدخون برگزار شد.

دومین جلسه کمیسیون عمران شهرداری بیدخون برگزار شد.

🔹جلسه دوم کمیسیون عمران شهرداری بیدخون روز یکشنبه ۲۵ مهرماه ۱۴۰۰ ساعت ۱۳ به ریاست احسان اکبری شهر...
نشست مشترک مهندس اکبری با مدیریت های گاز و برق شهرستان

نشست مشترک مهندس اکبری با مدیریت های گاز و برق شهرستان

🔹جلسه و نشست مهندس اکبری شهردار بیدخون با مهندس صادقی مدیریت اداره گاز و مهندس بهبهانی مدیریت ادا...
بازدید مشترک شهردار، فرمانده کلانتری و رئیس مرکز جامع سلامت از معضلات بهداشتی سطح شهر

بازدید مشترک شهردار، فرمانده کلانتری و رئیس مرکز جامع سلامت از معضلات بهداشتی سطح شهر

🔹در این بازدید معضلات بهداشتی شهر بیدخون از جمله دفع غیربهداشتی فاضلاب و زباله بازدید به عمل آورد...
به مناسبت هفته نیروی انتظامی دیدار شهردار و رئیس شورای اسلامی با فرمانده و پرسنل کلانتری بیدخون

به مناسبت هفته نیروی انتظامی دیدار شهردار و رئیس شورای اسلامی با فرمانده و پرسنل کلانتری بیدخون

🔹در این دیدار احسان اکبری شهرداربیدخون ضمن تبریک هفته نیروی انتظامی اظهار داشت: بفرمایش مقام معظم...

دومین جلسه کمیسیون عمران شهرداری بیدخون برگزار شد.

🔹جلسه دوم کمیسیون عمران شهرداری بیدخون روز یکشنبه ۲۵ مهرماه ۱۴۰۰ ساعت ۱۳ به ریاست احسان اکبری شهر...

نشست مشترک مهندس اکبری با مدیریت های گاز و برق شهرستان

🔹جلسه و نشست مهندس اکبری شهردار بیدخون با مهندس صادقی مدیریت اداره گاز و مهندس بهبهانی مدیریت ادا...

بازدید مشترک شهردار، فرمانده کلانتری و رئیس مرکز جامع سلامت از معضلات بهداشتی سطح شهر

🔹در این بازدید معضلات بهداشتی شهر بیدخون از جمله دفع غیربهداشتی فاضلاب و زباله بازدید به عمل آورد...

به مناسبت هفته نیروی انتظامی دیدار شهردار و رئیس شورای اسلامی با فرمانده و پرسنل کلانتری بیدخون

🔹در این دیدار احسان اکبری شهرداربیدخون ضمن تبریک هفته نیروی انتظامی اظهار داشت: بفرمایش مقام معظم...

شهردار بیدخون طی ارسال پیامی آغاز ماه پر خیر و برکت ربیع الاول را تبریک گفت.

شهردار بیدخون طی ارسال پیامی آغاز ماه پر خیر و برکت ربیع الاول را به امام عصر(عج)، نایب برحقش اما...

رئیس شورای اسلامی شهر بیدخون

پست الکترونیک :a.azarbayjani@council.isfahan.irوبلاگ :تحصیلات :

اصغر آذربایجانی ۲

پست الکترونیک :a.azarbayjani@council.isfahan.irوبلاگ :تحصیلات :

منشی شورای اسلامی شهر بیدخون

پست الکترونیک :a.azarbayjani@council.isfahan.irوبلاگ :تحصیلات :

اصغر آذربایجانی ۴

پست الکترونیک :a.azarbayjani@council.isfahan.irوبلاگ :تحصیلات :

اصغر آذربایجانی ۵

پست الکترونیک :a.azarbayjani@council.isfahan.irوبلاگ :تحصیلات :

دومین جلسه کمیسیون عمران شهرداری بیدخون برگزار شد.

🔹جلسه دوم کمیسیون عمران شهرداری بیدخون روز یکشنبه ۲۵ مهرماه ۱۴۰۰ ساعت ۱۳ به ریاست احسان اکبری شهر...

نشست مشترک مهندس اکبری با مدیریت های گاز و برق شهرستان

🔹جلسه و نشست مهندس اکبری شهردار بیدخون با مهندس صادقی مدیریت اداره گاز و مهندس بهبهانی مدیریت ادا...

بازدید مشترک شهردار، فرمانده کلانتری و رئیس مرکز جامع سلامت از معضلات بهداشتی سطح شهر

🔹در این بازدید معضلات بهداشتی شهر بیدخون از جمله دفع غیربهداشتی فاضلاب و زباله بازدید به عمل آورد...

به مناسبت هفته نیروی انتظامی دیدار شهردار و رئیس شورای اسلامی با فرمانده و پرسنل کلانتری بیدخون

🔹در این دیدار احسان اکبری شهرداربیدخون ضمن تبریک هفته نیروی انتظامی اظهار داشت: بفرمایش مقام معظم...

شهردار بیدخون طی ارسال پیامی آغاز ماه پر خیر و برکت ربیع الاول را تبریک گفت.

شهردار بیدخون طی ارسال پیامی آغاز ماه پر خیر و برکت ربیع الاول را به امام عصر(عج)، نایب برحقش اما...

دومین جلسه کمیسیون عمران شهرداری بیدخون برگزار شد.

🔹جلسه دوم کمیسیون عمران شهرداری بیدخون روز یکشنبه ۲۵ مهرماه ۱۴۰۰ ساعت ۱۳ به ریاست احسان اکبری شهر...

نشست مشترک مهندس اکبری با مدیریت های گاز و برق شهرستان

🔹جلسه و نشست مهندس اکبری شهردار بیدخون با مهندس صادقی مدیریت اداره گاز و مهندس بهبهانی مدیریت ادا...

بازدید مشترک شهردار، فرمانده کلانتری و رئیس مرکز جامع سلامت از معضلات بهداشتی سطح شهر

🔹در این بازدید معضلات بهداشتی شهر بیدخون از جمله دفع غیربهداشتی فاضلاب و زباله بازدید به عمل آورد...

به مناسبت هفته نیروی انتظامی دیدار شهردار و رئیس شورای اسلامی با فرمانده و پرسنل کلانتری بیدخون

🔹در این دیدار احسان اکبری شهرداربیدخون ضمن تبریک هفته نیروی انتظامی اظهار داشت: بفرمایش مقام معظم...

شهردار بیدخون طی ارسال پیامی آغاز ماه پر خیر و برکت ربیع الاول را تبریک گفت.

شهردار بیدخون طی ارسال پیامی آغاز ماه پر خیر و برکت ربیع الاول را به امام عصر(عج)، نایب برحقش اما...

دومین جلسه کمیسیون عمران شهرداری بیدخون برگزار شد.

🔹جلسه دوم کمیسیون عمران شهرداری بیدخون روز یکشنبه ۲۵ مهرماه ۱۴۰۰ ساعت ۱۳ به ریاست احسان اکبری شهر...

نشست مشترک مهندس اکبری با مدیریت های گاز و برق شهرستان

🔹جلسه و نشست مهندس اکبری شهردار بیدخون با مهندس صادقی مدیریت اداره گاز و مهندس بهبهانی مدیریت ادا...

بازدید مشترک شهردار، فرمانده کلانتری و رئیس مرکز جامع سلامت از معضلات بهداشتی سطح شهر

🔹در این بازدید معضلات بهداشتی شهر بیدخون از جمله دفع غیربهداشتی فاضلاب و زباله بازدید به عمل آورد...

به مناسبت هفته نیروی انتظامی دیدار شهردار و رئیس شورای اسلامی با فرمانده و پرسنل کلانتری بیدخون

🔹در این دیدار احسان اکبری شهرداربیدخون ضمن تبریک هفته نیروی انتظامی اظهار داشت: بفرمایش مقام معظم...

شهردار بیدخون طی ارسال پیامی آغاز ماه پر خیر و برکت ربیع الاول را تبریک گفت.

شهردار بیدخون طی ارسال پیامی آغاز ماه پر خیر و برکت ربیع الاول را به امام عصر(عج)، نایب برحقش اما...

دومین جلسه کمیسیون عمران شهرداری بیدخون برگزار شد.

🔹جلسه دوم کمیسیون عمران شهرداری بیدخون روز یکشنبه ۲۵ مهرماه ۱۴۰۰ ساعت ۱۳ به ریاست احسان اکبری شهر...

نشست مشترک مهندس اکبری با مدیریت های گاز و برق شهرستان

🔹جلسه و نشست مهندس اکبری شهردار بیدخون با مهندس صادقی مدیریت اداره گاز و مهندس بهبهانی مدیریت ادا...

بازدید مشترک شهردار، فرمانده کلانتری و رئیس مرکز جامع سلامت از معضلات بهداشتی سطح شهر

🔹در این بازدید معضلات بهداشتی شهر بیدخون از جمله دفع غیربهداشتی فاضلاب و زباله بازدید به عمل آورد...

به مناسبت هفته نیروی انتظامی دیدار شهردار و رئیس شورای اسلامی با فرمانده و پرسنل کلانتری بیدخون

🔹در این دیدار احسان اکبری شهرداربیدخون ضمن تبریک هفته نیروی انتظامی اظهار داشت: بفرمایش مقام معظم...

شهردار بیدخون طی ارسال پیامی آغاز ماه پر خیر و برکت ربیع الاول را تبریک گفت.

شهردار بیدخون طی ارسال پیامی آغاز ماه پر خیر و برکت ربیع الاول را به امام عصر(عج)، نایب برحقش اما...
tecnopolis.org contenteddesigns.org two-fifteen.net yanhongkeji.com sexenvideo.com puul.net blonde milf

پل های ارتباطی شما با شهرداری

سامانه پیام کوتاه : 5000222722

شماره تماس : 37362505-077

آدرس : بلوار شهید سلیمانی شهرداری بیدخون

Template Design:Dima Group